Svensk kultur i internationellt perspektiv

Utgångspunkten är förändringar i Sverige och omvärlden /igår/ idag/ i framtiden/ med olika fördjupningsteman från boken:

”Svensk Ledarskaps- och Organisationskultur. Från Vikingavisdom till Nutidsperspektiv”

Föreläsare: Oskar Andermo: BA i Hospitality Management, med bred internationell erfarenhet och omvärldsperspektiv. Oskar har bott i mer än åtta länder och har ett nätverk över hela världen. Han arbetar som utbildare, entreprenör och utvecklare inom flera områden samt som ansvarig för HelmsBriscoe Middle East i Dubai. www.chikara-consulting.com

Introduktions föreläsning

Svensk företagskultur i historiskt och internationellt perspektiv

I den senaste mätningen av ”the goodest country” rankandes Sverige som det bästa landet i världen av de 162 som man mätte. Vad är anledningen till detta? Hur kan ett litet land i Norden med en liten befolkning bidra till så mycket för resten av världen?

Under 1 timme pratar vi om Sveriges kultur. Både det som är bra och dåligt. Oskar delar med sig av sina erfarenheter som utlandssvensk och diskuterar Sveriges kultur i ett historiskt och internationellt perspektiv. Från vikingar till dagens nya företag som King, Spotify och Mojang.

Vår konsensuskultur är i många fall bra men kan driva folk från andra länder i svenska organisationer till vansinne!

Världen förändras snabbare än någonsin. Vi tar en snabb titt på nya teknologier och teknikutvecklingen i världen. Hur kommer detta att påverka oss i Norden och en framtida global värld?

En rolig och inspirerande föreläsning som ger ökad förståelse för andra kulturer, hur man bättre kan samarbeta med olika kulturer och över olika länder i världen.

För mer information kontakta: oskar@chikara-consulting.com eller GIA 0707884295

 

Workshop nordisk företagskultur

Nordisk företagskultur – i ett globalt perspektiv

Ett seminarium för Dig som arbetar med människor från olika delar av världen eller är allmänt intresserad av ledarskaps- och organisationskultur.

Att arbeta med människor från olika kulturer kan vara både givande och frustrerande. Oskar har interagerat med mer än 100 olika nationaliteter (det finns idag 195 länder i världen).

Värdegrunden i vår svenska och nordiska arbetskultur har utvecklats genom århundraden. För att förstå den värdegrunden behövs en djupare kunskap med historiskt perspektiv. Först då blir värdegrunden begriplig.

I den senaste mätningen av ”the goodest country” rankandes Sverige som det bästa landet i världen av de 162 som man mätte. De nordiska länderna toppar ofta World Economic Forums listor med bäst resultat i världen inom olika områden. Vad är anledningen till detta? Hur kan våra små länder i Norden med en så liten befolkning bidra till så mycket för resten av världen?

Under tre timmar pratar vi om svensk och nordisk kultur. Både det som är bra och dåligt. Oskar delar med sig av sina erfarenheter som utlandssvensk och diskuterar Sveriges kultur i ett historiskt och internationellt perspektiv. Från vikingar till dagens nya företag som King, Spotify och Mojang.

Vår konsensuskultur är i många fall bra men kan driva folk från andra länder i svenska organisationer till vansinne! Vi tittar på forskning gjord av Hofstede om olika kulturer. Här kan vi se skillnader och likheter. Vi går igenom Hofstedes dimensioner och diskuterar hur det ser ut i olika länder och jämför detta med Sverige. Hur ser man på religion, familj, jämställdhet och arbete jämfört med i Sverige?

Workshop: Världen förändras snabbare än någonsin. Med en Internet uppkoppling har någon som växer upp i slummen i Mumbai tillgång till samma information som du och jag. Hur ska vi i Norden hålla oss konkurrenskraftiga även i framtiden? Vi tar en snabbtitt på nya teknologier och teknikutvecklingen i världen. Hur kommer detta att påverka oss i Norden och en framtida global värld?

Mål: ökad förståelse för olika kulturer och hitta möjligheter att ta tillvara allas kompetens. Du får redskap som kan bidra till bättre samarbete mellan olika kulturer.

Workshopen kan också bokas direkt via Oskar Andermo på www.chikara-consulting.com eller via GIA 0707884295