BOK: Svensk ledarskaps- och organisationskultur

”Svensk ledarskaps- och organisationskultur”

Exempel på svensk och skandinavisk kultur med många perspektiv:

-Från de första skrifterna på nordiskt språk från Island direkt efter vikingatiden med vikingarnas visdomsord i Havamal och de norska kungasagorna, sedan snabbt genom historien.

-Från slutet av 1900-talet : Flera olika positiva exempel på framgångsrikt ledarskap, organisations- och företagsutveckling. Dessutom många erfarenheter av förbättringsprojekt med arbetsglädje och ekonomi från slutet av 1900 talet.

-Med stöd av forskning, internationellt perspektiv och nya böcker ställs frågorna om vilka styrkor i vår samarbets- och ansvarskultur som är värda att bevara inför framtiden i en globaliserad värld.

Boken ”Svensk ledarskaps- och organisationskultur. Från vikingavisdom till nutidsperspektiv” är en antologi med många röster och olika exempel från och om vår kultur genom historien till 2000 talet.

Spontan kommentar av KTH professor: ”Jag tyckte det var riktigt roligt att läsa din bok, den gav ett nytt perspektiv på vilka vi nordbor (svenskar) är, och hur vi förhåller oss sedan urminnes tider till handel och andra länder. Idag är Sverige världens mest utrikeshandlande land.”

Författare: Gunilla Andermo Näsström finns på linkedin

Boken kan beställas från www.vulkan.se, www.buenavida.se, www.adlibris.com eller alla svenska bokhandlare

bokomslag151013

 

Bokrescensioner och citat

Skärgårdsstiftelsens tidning Stångmärket nr 2, 2010

Vikingarnas ledarskap Kan vi lära oss någonting av vikingarnas ledarskap? Den frågan ställer sig ledarskapskonsulten och seglaren, Gunilla Andermo Näsström, i sin bok Vikingeffekten. Vikingarna seglade långt i små öppna skepp. Hur kunde de komma så långt? Gunilla Andermo går tillbaka till Havamal och konstaterar att moralen i denna eddadikt är förankrad i tron på den enskilda människan. Vikingeffekten uppstår när en ledare tar till vara varje individs unika kompetens i gruppen och alla samarbetar för att nå ett gemensamt mål. I boken delar Gunilla Andermo med sig av sina erfarenheter från en lång och omfattande verksamhet som projektledare i organisationsutveckling och ledarskap även med skärgården som fokus. Det är en bok som är lätt att ta till sig och som manar till eftertanke.

Tidningen Personal och Ledarskap: ”Ledarskap ur Havamal. Blicka bakåt för att förstå nutid och framtid. Det är utgångspunkten för denna korta bok som uppmanar till reflektion över våra gemensamma rötter i vikingatid.” ” Här finns kapitel som handlar om de nordiska gudarna, om vikingledarskap och teamarbete, föreningar som var med och byggde välfärdssverige, naturens och kvinnans betydelse och mycket mera.”

Tidningen Oceanseglaren ”Hur kunde vikingarna komma så långt i små öppna båtar? Vilka av deras värderingar bär vi med oss och hur återspeglas det i dagens arbetsliv? En bok att utgå från för den som studerar eller arbetar med organisation och personalfrågor.”

Mats Kockbergs nyhetsbrev nr 2, 2010 på Interpersonas hemsida What can we learn from the leadership of the Vikings? Is modern Nordic leadership based on the culture and behaviour of the Vikings? The Viking age was a successful period of time, both from a political and economic perspective. How is it possible to sail around the Kola Peninsula, to Iceland, Greenland and North America in small, open boats? How could they reach Constantinople, the Black Sea and the Caspian Sea? This little piece of writing poses many interesting questions and confident answers are given as to what the successes of our modern time are based on. The picture is not all that clear when it comes to the Viking era, but many interesting aspects of Viking leadership are brought to the fore. (MK)

Några citat ur boken

-Hans Åkerblom ”Lär mer av vikingarna. När världen svajar är det viktigt att stå med ena benet i historien och det andra i framtiden. Lite stolthet skadar inte.” ”Globaliseringen är spännande och utmanande. Globaliseringen är en möjlighet och samtidigt är den en utmaning för oss i Skandinavien. Vi var tidigt ute och när vi inte kunde leva på vår lilla hemmamarknad sökte vi oss ut i världen. Våra förfäder, inte minst under vikingatiden tog imponerande initiativ med stort mod. De tog oss ut i världen. ”

-Björn Anders Larsson ”De nordiska lagsporterna och förmågan till effektivare lagspel kan ses som en kombination av individens ansvar och viljan att samverka i grupp.”-” De nordiska länderna har utvecklat sociala normer, värderingar etc som reproduceras i det dagliga livet i språk och berättelser om det goda, det rätta, det önskvärda. Där finns en kontinuerlig påverkan via massmedia och kultur där berättelser och begreppsbildning hämtas ur natur och idrott. Man kan se detta som en nordisk kultur återberättad som en vikingakultur.”

-Gunilla Sterner. Särskilt sakkunnig i jämställdhet, Länsstyrelsen, Stockholms län: ”Som framgår av studien Nordiskt ledarskap, präglas den nordiska ledarskapsstilen av jämlikhet och medskapande.” ” Kvinnorna i Sverige har i vissa tider haft en starkare roll än i andra länder. På vikingatiden åkte männen bort på långa färder och lämnade då över gården med alla dess uppgifter till sin fru.”

Ur Havamal -Ingen är så god att han ej har något fel, ej så dålig att han alls inte duger. -Bättre börda bär ingen än mycket manvett. Det går över pengar på okänd ort – Om en god vän Du har och tror gott om honom må du söka upp honom ofta -En man skall vara sin väns vän och löna gåva med gåva – Man skall ej skryta med sitt skarpa förstånd utan visa sig aktsam och var, tystlåten kommer den kloke till gårds den aktsamme vållar sig ej våda. -Det bästa för människors barn är elden, så och åsynen av solen, ifall man får ha sin hälsa kvar och lever lyteslöst

Tankar om skandinaviskt ledarskap finns i aktuell forskning som redovisas i boken och hos internationella aktörer se exempelvis Professor Gunn Johanssons IVA projekt 3F se www.iva.se/3F Mats Kockbergs nyhetsbrev www.interpersona.fi eller Hans Åkerbloms webbsida www.scandinavianleadership.com

Boken har också presenterats i Stockholm på Kompetensmässan, hos Akademikerförbundet SSR,

på Bokmässan i Göteborg hos Sjöfartens Kultursällskap, på en författarträff på Biblioteket under Vaxholms kulturnatt,

i Kvalitetsmagasinet.se och i Föreningen Nordens tidning:

 

GIA Book review