Bokseminarier

Seminarier om svensk samarbetskultur med nordiskt, historiskt och internationellt perspektiv

Utgångspunkten är förändringar i Sverige och omvärlden /igår/ idag/ i framtiden/ med olika fördjupningsteman från boken:

”Svensk Ledarskaps- och Organisationskultur. Från Vikingavisdom till Nutidsperspektiv”

Föreläsare: Oskar Andermo: BA i Hospitality Management, med bred internationell erfarenhet och omvärldsperspektiv. Oskar har bott i mer än åtta länder och har ett nätverk över hela världen. Han arbetar som utbildare, entreprenör och utvecklare inom flera områden samt som ansvarig för HelmsBriscoe Middle East i Dubai. www.chikara-consulting.com

Medverkan: bokens författare Gunilla Andermo Näsström mfl