Start

Writer, Author, Editor, Publicist, Freelance Journalist

Gia skriver om vår samarbets- och ansvarskultur i historiskt perspektiv.

Boken ”Vikingeffekten- om svenskt ledarskap och lagarbete” innehöll värdefull kunskap om våra rötter från de första skrifterna på nordiskt språk till idag!

I nästa bok: ”Svensk ledarskaps- och organisationskultur. Från Vikingavisdom till nutidsperspektiv” vidareutvecklas ämnet med många exempel från svenskt arbetsliv och forskning.

Gia skriver också  om en annan del av vår kultur: segling och båtliv! Se några exempel under rubriken Artiklar i båttidningar